All news

Stadsarchief Brugge & Foundation bundelen krachten voor een duurzame toekomst van de Clubgeschiedenis

Stadion Tour & Club Museum

Education

Club Brugge Foundation en het Stadsarchief van Stad Brugge sloten vandaag een samenwerkingsovereenkomst af rond de langdurige bewaring van het papieren en audiovisueel archief van Club Brugge. Op deze manier zal het rijke archiefbestand van Club Brugge op een professionele manier bewaard en geïnventariseerd kunnen worden.

Club Brugge heeft een rijke voetbalgeschiedenis, met een weerklank in de Belgische en internationale voetbalwereld. De geschiedenis ervan gaat terug tot 13 november 1891. Daarmee is het één van de oudste ploegen van ons land. Doorheen de jaren verzamelt de club maar liefst 18 landstitels, 11 Belgische voetbalbekers en 17 Supercups. Daar komen nog twee Europacupfinales en talloze andere legendarische Europese matchen bij. In de loop van de jaren zijn tienduizenden mensen begeesterd door de Brugse blauw-zwarte voetbalploeg.

Dit alles heeft geresulteerd in een rijk archief. Zo zijn er de notulen van bestuursvergaderingen die een mooi beeld van de werking doorheen de decennia geven. Je kan ook tientallen jaren van het clubblad Blauw Zwart Magazine doorbladeren. De oudste daarvan gaan terug tot de jaren 1950. En er is de reeks met boekjes gepubliceerd naar aanleiding van de vele Europese wedstrijden. Die van de Europacupfinales tegen Liverpool FC, onder meer op Wembley, springen daarbij in het oog. Verder zijn er talloze dossiers met statistieken en alle mogelijke informatie per seizoen, tientallen videocassettes met uniek beeldmateriaal, briefwisseling, foto’s, krantenartikelen en nog veel meer.

De samenwerking tussen Stadsarchief Brugge en Club Brugge Foundation rond de bewaargeving van het papieren en audiovisueel archief is een belangrijke stap in een ruimer traject dat ongeveer een jaar geleden begon. Het heeft als doel om niet alleen het genoemd archief, maar ook alle erfgoedobjecten van Club Brugge veilig te stellen: bekers, wedstrijdvaantjes, truitjes en diverse andere objecten.

Burgemeester Dirk De fauw: "Hiermee is de toekomst van uniek Brugs erfgoed verzekerd”

Burgemeester Dirk De fauw was bijzonder trots deze samenwerking te mogen aankondigen: “Als stadsbestuur nodigen we altijd het bestuur van de Europese tegenstanders van Club Brugge uit in het stadhuis voor een officiële ontvangst. Hierop merken we steeds hoe groot de weerklank van Club Brugge is. Maar ook als wij in het buitenland komen en spreken over ons Brugge stellen we vast dat Club Brugge een zeer trotse ambassadeur van onze stad is, met zijn rijke geschiedenis als voetbalclub.

Met deze samenwerking verzekeren we de toekomst van dit uniek Brugs erfgoed. Dit is een mooi voorbeeld van hoe de Stad haar sportclubs en -verenigingen met een roemrijk verleden ondersteunt”.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Van groot belang in Belgische voetbal- en sportwereld in het algemeen”

Als bevoegd Schepen van Cultuur ondertekende Schepen Nico Blontrock met overtuiging deze samenwerkingsovereenkomst: "Als Stad Brugge mogen we fier zijn op onze erfgoedwerking en de manier waarop wij hier mee omgaan. Het belang van het archief van Club Brugge is niet alleen groot voor onze stad, maar voor de Belgische voetbal- en sportwereld in het algemeen. 

We zijn zeer opgetogen dat Club Brugge met ons op een structurele manier wil samenwerken om hun mooie geschiedenis te bewaren en ter beschikking te stellen aan het grote publiek. We staan hier aan het begin van een mooie uitdaging die een meerwaarde zal betekenen voor de voetbalclub en de stad.”

Head of Foundation Peter Gheysen: "Een duurzame toekomst voor onze Clubgeschiedenis"

Club Brugge Foundation heeft enkele jaren geleden de taak op zich genomen om op een passende manier de waardevolle Clubgeschiedenis te beheren, zodat de rijke voetbalgeschiedenis van blauw-zwart ook door toekomstige generaties kan ervaren worden.

Peter Gheysen, Head of Foundation bij Club Brugge: "Met onze Foundationprojecten vervullen we al jaren de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze voetbalclub. Naast programma’s rond sportparticipatie, educatie, gezondheid, inclusie en duurzaamheid zetten we ons ook in om het uniek sporterfgoed van Club optimaal te beheren.

In een recent verleden zijn al waardevolle initiatieven rond het sporterfgoed van Club gerealiseerd. Zo was er in 2016, naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Club, een indrukwekkende pop-up expo over de Clubgeschiedenis in de Stadshallen, waar meer dan 12.000 bezoekers op afkwamen. Deze tijdelijke installatie kreeg nadien een permanente plaats in het ‘Club Museum’ in de oosttribune van het Jan Breydelstadion, waar bezoekers aan onze Stadion Tours onze Clubgeschiedenis kunnen komen ontdekken. In kader van de 130ste verjaardag van Club werd onder de noemer ‘We AR Bruges’ een interactieve stadswandeling doorheen de Brugge binnenstad uitgestippeld, waarbij via augmented reality de Clubgeschiedenis tot leven kwam. Meer dan 35.000 personen namen hier aan deel. 

Met deze nieuwe samenwerking zetten we een nieuwe stap naar een duurzame toekomst voor de rijke geschiedenis van Club Brugge!"

Allemoale Thope krachten bundelen

Club Brugge wenst bij het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge, Stadsarchief Brugge onder leiding van Hoofdarchivaris Jan D'Hondt en Erfgoedarchivaris Dieter Viaene, Erfgoedcel Brugge en de gedreven ploeg Clubvrijwilligers die hier wekelijks mee aan de slag gaan te bedanken voor hun engagement.