Deaf <strong>Club Brugge</strong>

Deaf Club Brugge

De Club Brugge Foundation heeft als kerntaak ervoor te zorgen dat de voetbalbeleving bij Club Brugge toegankelijk en inclusief wordt gemaakt voor alle doelgroepen, waaronder de fanclub voor doven en slechthorenden valt.

Tickets & abonnementen

Wil je een wedstrijd volgen op deze tribune, of ben je geïnteresseerd in een abonnement?

ABONNEMENTSPRIJZEN  TICKET PRIJZEN

Meer informatie?

Als je meer informatie wilt of je wilt aansluiten bij de fanclub voor doven en slechthorenden, kan je contact opnemen met de Club Brugge Foundation via foundation@clubbrugge.be.

De fanclub heeft als doelstelling om de club fans die doof of slechthorend zijn te bereiken en met elkaar te verbinden in hun passie voor Club Brugge. Daarnaast wil de fanclub vanuit hun expertise Club Brugge ondersteunen in het toegankelijk en inclusief maken van de voetbalbeleving voor doven en slechthorenden via kennis -en informatiedeling. Als fanclub zullen ze aangepaste activiteiten organiseren voor doven en slechthorenden rond de fanbeleving bij Club Brugge.

<p>Abonnementen voor begeleiders aan hetzelfde tarief (max. 1 begeleider per andersvalide)<br /></p>

Abonnementen voor begeleiders aan hetzelfde tarief (max. 1 begeleider per andersvalide)

<p>Abonnementen voor begeleiders aan hetzelfde tarief (max. 1 begeleider per andersvalide)<br /></p>

Abonnementen voor begeleiders aan hetzelfde tarief (max. 1 begeleider per andersvalide)

TICKETS & SEASON TICKETS

Do you want to attend a match in this stand, or are you interested in a season ticket?

Season ticket prices Ticket prices

More information 

If you would like more information or to join the fan club for the deaf and hard of hearing, please contact the Club Brugge Foundation at foundation@clubbrugge.be.

This new fan group aims to reach and connect club fans who are deaf or hard of hearing in their passion for Club Brugge. In addition, from their expertise, the fan club wants to support Club Brugge in making the football experience accessible and inclusive for the deaf and hard of hearing through knowledge and information sharing. As a fan club, they will organise adapted activities for the deaf and hearing impaired around the fan experience at Club Brugge.