Alle nieuws

Foundation wint met Deaf Club Brugge Fans de Participatieprijs

Deaf Club Brugge Fans

Participatie

Vorig seizoen lanceerde onze Club Brugge Foundation de fangroepering ‘Deaf Club Brugge Fans’, om dove en slechthorende Clubfans met elkaar te verbinden en hen te betrekken in het supportersgebeuren bij Club Brugge. Dit initiatief werd door de Brugse Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap bekroond met de ‘Participatieprijs’.

Club Brugge Foundation en een aantal dove Clubsupporters hebben één jaar geleden een fangroep opgestart voor personen die slechthorend of doof zijn. De ‘Deaf Club Brugge Fans’ heeft als doelststelling supporters die doof of slechthorend zijn te bereiken en verbinden met elkaar in hun passie rond Club Brugge. Vanuit hun expertise ondersteunen ze Club in het toegankelijk en inclusief maken van de voetbalbeleving via kennis -en informatiedeling. Met deze fangroep worden aangepaste activiteiten georganiseerd voor doven en slechthorenden. Zo werd afgelopen jaar onder meer de kampioenenviering op de Markt voorzien van een doventolk, werden een aangepaste Stadion Tour georganiseerd voor de doelgroep en zijn enkele aanpassing aan de wedstrijdbeleving doorgevoerd om die toegankelijker te maken voor de doelgroep.

Jaarlijks bekroont de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap met de ‘Participatieprijs’ een Brugse organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd om personen met een beperking te laten deelnemen en participeren aan de maatschappij, zodat zij ook erbij horen. De award werd afgelopen zondag voorafgaande Club Brugge vs Standard uitgereikt door de voorzitster van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap Brugge Lieve Dossche en bevoegd Brugse Schepen Pieter Marechal.

Voorzitster Lieve Dossche: “In Brugge zetten heel veel organisaties zich in om voor personen met een beperking te betrekken. Het feit dat deze fangroep gedragen wordt door een groep dove en slechthorende Clubfans die in samenwerking met de werking van Club Brugge Foundation op een constructieve manier de voetbalbeleving toegankelijker willen maken is voor ons een prachtig voorbeeld van participatie.”

Brugse Schepen Pieter Marechal: “Club Brugge is een voetbalclub die veel mensen bereikt en wekelijks ook massaal samenbrengt. Als stad vinden wij het fantastisch om te zien dat Club oog heeft voor alle personen in onze samenleving. Club is met deze fangroep een pionier in België. We hopen dat dit succesverhaal een inspiratiebron kan zijn voor andere sportverenigingen en sporttakken.”

Bestuurslid Deaf Club Brugge Fans Tim Landuyt: “We zijn nog maar één jaar geleden als fangroep opgestart en tellen ondertussen reeds meer dan 70 Clubsupporters die doof & slechthorend zijn. Maar we zijn er van overtuigd dat er nog heel wat zijn die ons niet kennen en wij hen niet. Deze award zal hier zeker toe bijdragen. Fans die doof of slechthorend zijn en in contact willen komen met ons kunnen mailen naar foundation@clubbrugge.be .”